Προπτυχιακά Μαθήματα:

 • Βιοστατιστική (Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, χειμερινό εξάμηνο 2022-2023, 2023-2024)
 • Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής (Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, χειμερινό εξάμηνο 2022-2023, 2023-2024)
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Αξιοπιστία Συστημάτων (Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, χειμερινό εξάμηνο 2022-2023)
 • Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, χειμερινό εξάμηνο 2022-2023)
 • Επιχειρησιακή Έρευνα (Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, χειμερινό εξάμηνο 2022-2023)
 • Στατιστικά Προγράμματα ΙΙ (Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, εαρινό εξάμηνο 2020-2021, 2021-2022)
 • Στατιστική ΙΙ (Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, εαρινό εξάμηνο 2021-2022)
 • Μαθηματικά ΙΙ (Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, εαρινό εξάμηνο 2021-2022)
 • Πολυμεταβλητη Ανάλυση (Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, εαρινό εξάμηνο 2019-2020, 2020-2021)
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, εαρινό εξάμηνο 2018-2019, 2019-2020)
 • Ανάλυση Επιβίωσης (Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, χειμερινό εξάμηνο 2018-2019)
 • Απαραμετρική Στατιστική (Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, εαρινό εξάμηνο 2018-2019)
 • Θεωρία Αξιοπιστίας (Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, χειμερινό εξάμηνο 2018-2019, 2020-2021)
 • Βιοστατιστική ΙΙ (Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, χειμερινό εξάμηνο 2017-2018)
 • Βιοστατιστική (Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, εαρινό εξάμηνο 2016-2017, 2017-2018)
 • Ανάλυση Διακύμανσης και Σχεδιασμός Πειραμάτων (Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, χειμερινό εξάμηνο 2016-2017)
 • Εργαστήριο Υπολογιστών (Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2006 - 2009)
 • Βιοστατιστική (Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2008 - 2016)
 • Μεθοδολογία της Έρευνας (Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2012 - 2013)


Μεταπτυχιακά Μαθήματα:

 • [ΔΙΠ50] Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021)
 • Βιοστατιστική (Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, εαρινό εξάμηνο 2017-2018, 2018-2019)
 • Βιοστατιστική Ι (Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, χειμερινό εξάμηνο 2016-2017)
 • Βιοστατιστική και Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία (Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010 - σήμερα)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία & Στατιστική (Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2010 - 2016)
 • Ανάλυση Διακριτών Δεδομένων (Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011 - σήμερα)
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014 - σήμερα)
 • Ανάλυση Επιβίωσης (Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015 - σήμερα)
 • Κλινικές Δοκιμές (Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015 - σήμερα)