Συγγράμματα:

1. Μπερσίμης, Σ., Μπερσίμης, Φ. και Σαχλάς, Α. (2022). Εισαγωγή στη Στατιστική και στις Πιθανότητες (2η έκδοση), ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., ISBN: 978-960-418-935-9, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102072142.

2. Μπερσίμης, Σ., Μπάρτζης, Γ., Παπαδάκης, Γ. και Σαχλάς, Α. (2021). Eφαρμοσμένη Στατιστική και Στατιστική Μηχανική Μάθηση με χρήση των IBM SPSS Statistics, R, Python, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., ISBN: 978-960-418-877-2, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94689188. 

3. Μπερσίμης, Σ., Ρακιτζής, Α. και Σαχλάς, Α. (2021). Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., ISBN: 978-960-418-894-9, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94951780.

4. Μπερσίμης, Σ. και Σαχλάς, Α. (2020). Εισαγωγή στη Στατιστική και στις Πιθανότητες, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., ISBN: 978-960-418-876-5, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94689161.

5. Σαχλάς, Α. και Μπερσίμης, Σ. (2016). Εφαρμοσμένη Στατιστική με έμφαση στις επιστήμες υγείας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., ISBN: 978-960-418-660-0, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59397001.

6. Σαχλάς, Α. και Μπερσίμης, Σ. (2016). Εφαρμοσμένη Στατιστική με χρήση του IBM SPSS Statistics 23: Με έμφαση στις επιστήμες υγείας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., ISBN: 978-960-418-637-2, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59384961.

 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά / Τόμους (50):

Στατιστικής Μεθοδολογίας (16):

16. Bersimis, S., Sachlas, A. and Economou, P. (2023). Public health monitoring using control charts based on convex hullResearch in Statistics, 1 (1).

15. Georgiadi, E. and Sachlas, A. (2023). On the Methodological Aspects of the Clinical Trials for COVID-19 Conducted in the First Year of the Pandemic: A Descriptive Analysis, Statistics in Biosciences, 15, 384396.

14. Sachlas, A. and Bersimis, S. (2022). Surveilling Public Health Through Statistical Process Monitoring: A Literature Review and a Unified Framework, Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications, 8 (3), 515–543

13. Bersimis, S., Sachlas, A. and Koutras, M.V. (2020). Health Monitoring Techniques Using Scan Statistics. In: Glaz J., Koutras M. (eds) Handbook of Scan Statistics. Springer, New York, NY.

12. Sachlas, A., Bersimis, S. and Psarakis, S. (2019). Risk-Adjusted Control Charts: Theory, Methods, and Applications in Health, Statistics in Biosciences11, 630–658

11. Bersimis, S. and Sachlas, A. (2019). An One-Sided Procedure for Monitoring Variables De ned on Contingency Tables, Journal of Quality Technology, 51 (2), 125-142.

10. Bersimis, S., Sachlas, A. and Chakraborti, S. (2018). A Sequential Test for Assessing Agreement Between Raters, Biometrical Journal, 60, 128–145.

9. Bersimis, S., Sachlas, A. and Papaioannou, T. (2017). Monitoring Phase II Comparative Clinical Trials with Two Endpoints and Penalty for Adverse Events, Methodology and Computing in Applied Probability, 20 (2), 719-738.

8. Bersimis, S., Sachlas, A. and Sparks, R. (2017). Performance Monitoring and Competence Assessment in Health Services, Methodology and Computing in Applied Probability, 19 (4), 1169–1190.

7. Bersimis, S., Sachlas, A. and Castagliola, P. (2016). Controlling Bivariate Categorical Processes using Scan Rules, Methodology and Computing in Applied Probability, 19 (4), 1135–1149.

6. Bersimis, S., Sachlas, A. and Bagos, P. (2016). Discriminating Membrane Proteins Using the Joint Distribution of Length Sums of Success and Failure Runs, Statistical Methods & Applications, 26 (2), 251–272.

5. Bersimis, S., Sachlas, A. and Papaioannou, T. (2015). Flexible Designs for Phase II Comparative Clinical Trials Involving Two Response Variables, Statistics in Medicine, 34 (2), 197-214.

4. Sachlas, A. P. and Papaioannou, T. (2014). Residual and past entropy in actuarial science and survival models, Methodology and Computing in Applied Probability, 16 (1), 79-99. 

3. Sachlas, A. P. and Papaioannou, T. (2011). Jensen's difference without probability vectors and actuarial applications, Applied Mathematics & Information Sciences, 5, 2, pp. 276-300.

2. Sachlas, A. and Papaioannou, T. (2010). Divergences without probability vectors and their applications, Applied Stochastic Models in Business and Industry, 26, 448–472.

1. Sachlas, A. P. and Papaioannou, T. (2010). On a minimization problem involving divergences and its applications, Advances in Data Analysis: Theory and Applications to Reliability and Inference, Data Mining, Bioinformatics, Lifetime Data and Neural Networks, 83 – 97, (C. H. Skiadas, Ed.), Birkhauser, Boston.

 

Εφαρμοσμένης Στατιστικής (34):

34. Ioannidis, A., Chatzipanagiotou, S., Vassilaki, N., Giannakopoulos, P., Hatzaki, D., Magana, M., Sachlas, A., Mpekoulis, G., Radiotis, A., Tsakanikos, M., Tzanakaki, G., Lebessi, E. and Tsolia, M.N. (2023). Biofilm-Forming Bacteria Implicated in Complex Otitis Media in Children in the Post-Heptavalent Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV7) EraMicroorganisms, 11(3), 545. [IF: 4.926, Citations per Google scholar: 0]

33. Batsikoura, M., Zyga, S., Tzavella, F., Sachlas, A. and Rojas Gil, A.P. (2021). Anxiety Status and Coping Strategies in Association with Sociodemographic Factors, Dietary and Lifestyle Habits in Greece, Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, 17, 152–160. 

32. Katsa, M.E., Kostopoulou, E., Magana, M., Ioannidis, Chatzipanagiotou, S., Sachlas, A., Dimopoulos, I., Spiliotis, B.E. and Rojas Gil, A.P. (2021). Association of the apoptotic marker APO1/Fas with children’s predisposing factors for metabolic syndrome and with mean platelet volume, Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 34(11), 1393-1400. [IF: 1.634, Citations per Google scholar: 0]

31. Katsa, M.E., Ioannidis, A., Sachlas, A., Dimopoulos, I., Chatzipanagiotou, S. and Rojas Gil, A.P. (2019). The roles of triglyceride/high-density lipoprotein cholesterol ratio and uric acid as predisposing factors for metabolic syndrome in healthy children. Annals of Pediatric Endocrinology & Metabolism, 24(3), 172-179.

30. Nikolaou, V., Sachlas, A., Papadavid, E., Economidi, A., Karambidou, K., Marinos, L., Stratigos, A. and Antoniou C. (2018). Phototherapy as a first line treatment for early stage mycosis fungoides: The results of a large retrospective analysis, Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine, 34, 307-313.

29. Katsa, M.E., Ioannidis, A., Zyga, S., Tsironi, M., Koutsovitis, P., Chatzipanagiotou, S., Panagiotakos, D., Sachlas, A., Kolovos, P., Routsi, K., Pistikou, A.M., Kougioumtzi Dimoligianni, D.E., and Rojas Gil, A.P. (2018). The Effect of Nutrition and Sleep Habits on Predisposition for Metabolic Syndrome in Greek Children, Journal of Pediatric Nursing, doi.org/10.1016/j.pedn.2018.01.012.

28. Giatra, D., Prezerakos, P., Sachlas, A. and Tzavella, F. (2018). Construction and Validation of Citizens' Awareness on Homelessness Scale, Archives of Hellenic Medicine, 35 (1), 99-105. (In Greek).

27. Labrinakou, S., Katsa, M.E., Zyga, S., Ioannidis, A., Sachlas, A., Panoutsopoulos, G., Pistikou, A.M., Magana, M., Kougioumtzi Dimoligianni, D.E., Kolovos, P. and Rojas Gil, A.P. (2017). Correlations Between Nutrition Habits, Anxiety and Metabolic Parameters in Greek Healthy Adults, GeNeDis 2016, Advances in Experimental Medicine and Biology 988, (P. Vlamos, Ed.), DOI 10.1007/978-3-319-57379-3_3.

26. Kargakou, A.,Sachlas,A., Lyrakos, G., Zyga, S., Tsironi, M. and Rojas Gil, A.P. (2017). Does Health Perception, Dietary Habits and Lifestyle Effect Optimism? A Quantitative and Qualitative Study, GeNeDis 2016, Advances in Experimental Medicine and Biology 988, (P. Vlamos, Ed.), DOI 10.1007/978-3-319-56246-9_4.

25. Patra, P., Alikari, V., Fradelos, E., Sachlas, A., Kourakos, M., Rojas Gil, A.P., Babatsikou, F. and Zyga, S. (2017). Assessment of Depression in Elderly. Is Perceived Social Support Related? A Nursing Home Study, GeNeDis 2016, Advances in Experimental Medicine and Biology 987, (P. Vlamos, Ed.), DOI 10.1007/978-3-319-57379-3_13.

24. Alikari, V., Sachlas, A., Giatrakou, S., Stathoulis, J., Fradelos, E., Theofilou, P., Lavdaniti, M. and Zyga, S. (2017). Fatigue in Arthritis: A Multidimensional Phenomenon with Impact on Quality of Life, GeNeDis 2016, Advances in Experimental Medicine and Biology 987, (P. Vlamos, Ed.), DOI 10.1007/978-3-319-57379-3_22.

23. Kamariannaki, D., Alikari, V., Sachlas, A., Stathoulis, J., Fradelos, E.C. and Zyga, S. (2017). Construction and Motivations for the participation of nurses in continuing nursing education programs, Archives of Hellenic Medicine, 34 (2), 229-235.

22. Ferentinou, E., Giannakopoulou, M., Prezerakos, P., Sachlas, A., Theofilou, P. and Zyga, S. (2016). Measuring beliefs and satisfaction regarding nursing care among Greek patients on haemodialysis. Journal of Behavioral Health, doi:10.5455/jbh.20160520124218.

21. Zyga, S., Mitrousi, S., Alikari, V., Sachlas, A., Stathoulis, J., Fradelos, E.C., Panoutsopoulos, G. and Lavdaniti, M. (2016). Assessing factors that affect coping strategies among nursing personnel, Materia Socio Medica, 28 (2), 146-150.

20. Kolovos, P., Kaitelidou, D., Lemonidou, C., Sachlas, A., and Sourtzi, P. (2016). Patients’ perceptions and preferences of participation in nursing care, Journal of Research in Nursing, 21 (4), 290–303.

19. Theodoridou, E. Anagnostopoulos, F., Sachlas, A. and Niakas, D. (2016). Attachment in close relationships, infertility-related stress, and quality of life in infertile women, Archives of Hellenic Medicine, 33 (5), 645-655. (In Greek).

18. Alikari, V., Fradelos, E., Sachlas, A., Panoutsopoulos, G., Lavdaniti, M., Palla, P., Lappa, T., Giatrakou, S., Stathoulis, J., Babatsikou, F. and Zyga, S (2016). Reliability and validity of the Greek version of “The Fatigue Assessment Scale”, Archives of Hellenic Medicine, 33 (2), 231-238. (In Greek).

17. Zyga, S., Alikari, V., Sachlas, A., Stathoulis, J., Aroni, A., Theofilou, P. and Panoutsopoulos, G. (2015). Management of Pain and Quality of Life in Patients with Chronic Kidney Disease Undergoing Hemodiaysis, Pain Management Nursing, 16 (5), 712-72.

16. Kargakou, A., Sachlas, A., Lyrakos, G.N., Zyga, S., Tsironi, M. and Rojas Gil, A.P. (2015). Association Between Optimism, Dietary Habits, Lifestyle and General Health Self-assessment. A Pilot Study, International Journal of Health and Psychology Research 1 (3), 13-28.

15. Zyga, S., Alikari, V., Sachlas, A., Fradelos, E.C., Stathoulis, J., Panoutsopoulos, G., Georgopoulou, M., Theophilou, P. and Lavdaniti, M. (2015). Assessment of fatigue in end stage renal disease patients undergoing hemodialysis: prevalence and associated factors, Medical Archives, 69(6), 376-380.

14. Aspioti E., Tsironi M., Rohas Hil A.P., Sachlas A., Alikari V., Zyga S. (2015). Recording and management of abdominal acute pain cases in the emergency department hospital of Peloponnese region. A case study, Interscientific Health Care, Vol 7, Issue3, 118-127.

13. Pistikou, A.M., Zyga, S., Sachlas, A., Katsa, M.E., Daratsianou, M. and Rojas Gil, A.P. (2014). Determinative Factors of being an Effective Health-care Role Model, International Journal Of Occupational Health and Public Health Nursing, 1 (3), 3-14.

12. Barmpagianni, E., Travlos, A., Κalokairinou, A., Sachlas, A., and Zyga, S. (2014). Predictors of Smoking and Alcohol Use Behaviour in Undergraduate Students: Application of the Theory of Planned Behaviour, International Journal of Caring Sciences, 7 (2), 477-487.

11. Moustou, A.E., Kakourou, T., Masouri, S., Alexopoulos, A., Sachlas, A., and Antoniou, C. (2014). Childhood and adolescence psoriasis in Greece: a retrospective analysis of 842 patients, International Journal of Dermatology, 53, 1447–1453.

10. Kolovos, P., Kaitelidou, D., Lemonidou, C., Sachlas, A., Zyga, S. and Sourtzi, P. (2015). Patient participation in hospital care: Nursing staffs’ point of view, International Journal of Nursing Practice, 21 (3), 258-268.

9. Kolovos, P., Kaitelidou, D., Lemonidou, C., Sachlas, A., and Sourtzi, P. (2015). Patient participation in decision - making during nursing care in Greece - A comparative study, Nursing Forum, 50 (3), 147-157.

8. Gratziou, Ch., Florou, A., Ischaki, E., Eleftheriou, K., Sachlas, A., Bersimis, S. and Zakynthinos, S. (2014). Smoking Cessation Effectiveness in Smokers with COPD and Asthma under Real Life Conditions, Respiratory Medicine, 108 (4), 577-583.

7. Ferentinou, E., Prezerakos, P., Giannakopoulou, M., Sachlas, A., Theofilou, P. and Ziga, S. (2014). Development and Psychometric Properties of a Satisfaction Questionnaire for Patients undergoing Hemodialysis, Hellenic Journal of Nursing, 53 (3), 276-288. (In Greek).

6. Theofilou, P., Aroni, A., Tsironi, M., Sachlas, A., Alikari, V., Kolovos, P. and Zyga, S. (2014). Reliability of the Greek Version of “Pain Self-Efficacy Questionnaire” in Patients with Chronic Kidney Disease, Hellenic Journal of Nursing, 53 (2), 175-184. (In Greek).

5. Gkiouzeli, G., Tsironi, M., Katsaragakis, S., Sachlas, A., and Zyga, S. (2013). Frequency of cranium-cerebral traumas in children. Study at a hospital in the region during the period 2005-2010, Interscientific Health Care, Vol 5, Issue 3, 130-138.

4. Gkiouzeli, G., Tsironi, M., Katsaragakis, S., Sachlas, A., Vasilopoulos, G. and Zyga, S. (2013). Traumatic brain injury in the prefecture of Laconia during the time period of 2005-2010, Rostrum of Asclepius, 12 (4), 441-458. (In Greek).

3. Gkiouzeli, G., Tsironi, M., Katsaragakis, S., Sachlas, A., and Zyga, S. (2013). Recording and management of CCT in a public hospital in the region of Laconia in Greece, International Journal of Caring Sciences, 6(3), 431-438.

2. Barmpagianni, E., Travlos, A., Κalokairinou, A., Sachlas, A., and Zyga, S. (2013). Investigation of aggravating psychosocial factors on health and predictability of smoking and alcohol use in post adolescent students, Health Psychology Research, Vol 1, No 2, 64-68. 

1. Kolovos, P., Kaitelidou, D., Sachlas, A., Gouzou, M., Lemonidou, C. and Sourtzi, P. (2013). Information Giving to Patients From Nursing Staff, Hellenic Journal of Nursing, 52 (2), 199-214. (In Greek).