Ο Δρ. Αθανάσιος Σαχλάς εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 διδάσκει τα μαθήματα «Βιοστατιστική», «Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής», «Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Αξιοπιστία Συστημάτων» και «Διακριτά Μαθηματικά» στο τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική. Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 εργάσθηκε ως Αναπληρωτής Καθηγητής (ΠΔ407/80) στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε τα μαθήματα «Στατιστική ΙΙ» και «Μαθηματικά ΙΙ» και ως Επίκουρος Καθηγητής (ΠΔ407/80) στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Πειραιά, όπου διδάσκει το μάθημα «Στατιστικά Προγράμματα ΙΙ».Έχει υπάρξει Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) στην Θεματική Ενότητα «[ΔΙΠ50] Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «[ΔΙΠ] Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 εργάσθηκε ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου δίδαξε το μάθημα «Βιοστατιστική ΙΙ» ενώ κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 εργάσθηκε ως Λέκτορας (ΠΔ407/80) στο ίδιο τμήμα, όπου δίδαξε το μάθημα «Ανάλυση Διακύμανσης και Σχεδιασμός Πειραμάτων». Επίσης εργάζεται ως εργαστηριακός διδάσκοντας στα μαθήματα «Βιοστατιστική και Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία», «Κλινικές Δοκιμές», «Ανάλυση Διακριτών Δεδομένων», «Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα», «Ανάλυση Επιβίωσης» και «Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Πειραιά. Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Έρευνα», το οποίο διοργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και το τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, όπου δίδαξε το μάθημα «Βιοστατιστική Ι». Από το 2008 έως και το 2016 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κατά τη συνεργασία του με το τμήμα Νοσηλευτικής, δίδαξε τα μαθήματα «Βιοστατιστική», «Μεθοδολογία της Έρευνας» και «Ειδικά Θέματα Στατιστικής» σε προπτυχιακό επίπεδο και το μάθημα «Ερευνητική Μεθοδολογία και Στατιστική» σε μεταπτυχιακό επίπεδο (στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων»).

Επιπλέον, υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντικείμενο «Στοχαστικά Μοντέλα Πολυμεταβλητού Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών για Ιατρικές Διεργασίες και Διεργασίες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας». Η μεταδιδακτορική έρευνα που εκπόνησε στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς την περίοδο 2014-2015, με θέμα «Προηγμένα Στοχαστικά Μοντέλα Πολυμεταβλητού Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών για Μη-Βιομηχανικές Διεργασίες», χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο της Στατιστικής από το τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Πειραιά, το 2010. Έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (με ειδίκευση στη Βιοστατιστική και τον Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας) το 2004 από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και το πτυχίο του από το τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Πειραιά, το 2001.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν η Βιοστατιστική, οι Κλινικές Δοκιμές, τα Οικονομικά της Υγείας, η Επιδημιολογία, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων, η Δημογραφία, η Αναλογιστική Επιστήμη, η Στατιστική Θεωρία Πληροφοριών και ο Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών. Κατά κύριο λόγο ασχολείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή στοχαστικών μοντέλων επίβλεψης διεργασιών (ποιότητας διεργασιών, κλινικών δοκιμών, βιοεπιτήρηση, επιτήρηση ασθενειών, ποιότητας υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας, κλπ) καθώς και με τη θεωρία ροών και σχηματισμών. Στο πεδίο εφαρμογής της Στατιστικής στις Επιστήμες Υγείας ασχολείται κύρια με την κατασκευή και στάθμιση ερωτηματολογίων, την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής, τη μελέτη του ύπνου και των διατροφικών συνηθειών, το μεταβολικό σύνδρομο, το άγχος, κλπ.

Έχει συγγράψει 6 βιβλία στην Ελληνική με αντικείμενα την Εφαρμοσμένη Στατιστική και την Στατιστική Μηχανική Μάθηση με χρήση των γλωσσών προγραμματισμού R & Python και του IBM SPSS Statistics, τον Στατιστικό Έλεγχο Διεργασιών, την Εφαρμοσμένη Στατιστική στις Επιστήμες Υγείας, την Εισαγωγή στη Στατιστική και στις Πιθανότητες. Επιπλέον, έχει συγγράψει 50 άρθρα (Στατιστικής μεθοδολογίας και εφαρμογής της Στατιστικής στις επιστήμες υγείας) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ περισσότερες από 100 εργασίες του έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια.

Στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό κλινικών και ιατρικών εταιρειών. Μεταξύ άλλων έχει συνεργαστεί με την Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινικής του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός», την Α΄ και Β΄ Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, το κέντρο διακοπής καπνίσματος του Ευγενίδιου θεραπευτηρίου, την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, κ.α. Κατά καιρούς έχει εργασθεί ως σύμβουλος σε διάφορα σεμινάρια που αφορούν στατιστική για ιατρούς.

Από το 2006 είναι μέλος της ομάδας ανάπτυξης του εκπαιδευτικού portal Learn-Biostatistics.gr, το οποίο απευθύνεται σε επιστήμονες της Υγείας έχοντας ως σκοπό να τους εισάγει στις έννοιες και στις μεθόδους της Στατιστικής καθώς και στη χρήση τους στην Υγεία. Από την περίοδο 2019-20 είναι μέλος της ομάδας ανάπτυξης του εκπαιδευτικού portal Learn-DataScience.gr, το οποίο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε στελέχη και επαγγελματίες όλων των κλάδων της οικονομίας και δευτερευόντως σε φοιτητές έχοντας ως σκοπό να τους δώσει τις απαραίτητες γνώσεις της Αναλυτικής των Δεδομένων και της Στατιστικής Μηχανικής Μάθησης, με χρήση των γλωσσών προγραμματισμού Python και R καθώς και με χρήση των πακέτων αναλυτικής των δεδομένων της IBM, IBM SPSS Statistics & IBM SPSS Modeler.

Κατά την περίοδο 2015-2016 εργάσθηκε ως σύμβουλος του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), όπου ασχολήθηκε με την αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων. Κατά την ίδια περίοδο, συνεργάστηκε με τον Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) και το European Healthcare Fraud & Corruption Network (EHFCN) σε θέματα διαφθοράς στις δημόσιες υγειονομικές υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο. Το 2019 εργάσθηκε ως στατιστικός στη Διεύθυνση Έρευνας και Κλινικών Μελετών σε όμιλο εταιρειών υγείας, όπου ασχολήθηκε με την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Γεννήθηκε στη Σπάρτη Λακωνίας και μεγάλωσε στα Ανώγεια Σπάρτης.